13/7/18

RESPOSTA DE LA SINDICATURA DE GREUGES A LA INSTÀNCIA TRAMESA EL 16 D'ABRIL

Demanda adreçada al Síndic de greuges de Catalunya en nom de l’ANC i la TFPS:
Demanem queel Síndic de Greuges, en l'exercici de les seves funcions, denunciï i combatila situació de limitació i repressió dels drets polítics del catalans i també,en concret, el menyspreu com a electors  donat que no s’ha respectat la voluntat majoritària del nostre parlament.
Signat a Arbúcies a 16 d’abril de 2018

Resposta del Síndic de Greuges de Catalunya:

Hem rebut el vostre escrit, acompanyat de 243 signatures, que s'ha anotat amb el número Q-3953/2018....

Quant a la vostra preocupació per la defensa dels drets dels ciutadans i ciutadanes en relació amb els fets ocorreguts a partir de l'1 d'octubre així com dels processos duts a terme per investir el President de la Generalitat de Catalunya, el síndic, en el marc del seu mandat estatutari de defensa dels drets individuals i les llibertats públiques i sens perjudici del respecte a la independència del poder judicial, s'ha adreçat al comissari europeu de Drets Humans, al director de l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea, al Defensor del Poble Europeu, a tots els seus homòlegs europeus, al Defensor del Poble d’Espanya i als defensor autonòmics per traslladar-los algunes consideracions davant la manca d diàleg institucional entre les autoritats polítiques espanyoles i catalanes, i com això està degradant l’exercici de drets i llibertats i les condicions de la democràcia a l’Esta espanyol.
També ha informat el Parlament de Catalunya, les entitats socials de tot el territori i la societat en general de les iniciatives que ha dut a terme en els darrers mesos davant d’aquestes continuades vulneracions de drets i llibertats fonamentals.
Ara bé, hem d'indicar-vos que aquesta institució no pot actuar en representació de les persones en exercici d'accions administratives o judicials, sinó que són aquelles mateixes, de forma individual o col·lectiva, qui les han de portar a terme si ho consideren pertinent.
Sens perjudici d'això, volem indicar-vos que aquesta institució ha volgut pronunciar-se amb relació a les diferents qüestions que ens plantegeu i ha assumit el compromís de retre compte de les queixes rebudes en aquesta matèria a les institucions internacionals de defensa dels drets humans. En aquesta línia, el Síndic continuarà elevant a instàncies europees no jurisdiccionals, com és el comissari europeu de Drets Humans, tots els informes i les comunicacions que arribin sobre aquests fets.
Si accediu a l'apartat de notícies de la pàgina web de la institució, www.sindic.cat, podreu trobar informació més detallada sobre les comunicacions i actuacions dutes a terme en relació amb aquests afers.
En la confiança que aquesta informació resulti del vostre interès, agraïm la confiança dipositada en la nostra Institució, i restem a la vostra disposició per a qualsevol altre assumpte que ens vulgueu plantejar i en què sigui possible la nostra intervenció.
Cordialment, Rafael Ribó, Síndic, Barcelona, 28 de juny de 2018 WEB SINDICATURA

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada