15/12/10

LA TECA COMMEMOREM L'ANIVERSARI DE LA CONSULTA SOBRE LA INDEPENDÈNCIA.

Un any després la TECA comuniquem que seguim actius en el procés que ens ha de portar cap a un referendum vinculant per la independència que sigui reconegut per la comunitat internacional. Per això la Taula està representada a la Coordinadora de la Comarca de La Selva, a les Assemblees de la Coordinadora Nacional i tenim un membre arbucienc a la Permanent de la Nacional.

Durant a aquest any:
* Hem portat a terme diferents actuacions que consten a aquesta web, com perxemple, promocionar l'assistència a diferents manifestacions entre les quals destaca l'organització d'un autocar el 10 de juliol.
* Hem donat suport a consultes que s'han realitzat en altres poblacions.
Proposem seguir donant suort,especialment a la del10 d'Abril (Barcelona,Blanes...)
* Hem treballat per la consolidació, coordinació i expansió territorial dels municipis una vegada realitadalaconsulta.
* Hem donat suport a la decisió de constiuir i registrar la Coordinadora Nacional com a entitat, adoptant provisionalment el model estàndard d'estatuts per tal d'agilitzar-ne la seva inscripció en el Registre d'Entitats de la Generalitat de Catalunya. També al procés de modificació
dels estatuts per tal d'adaptar-los a la forma més idònia per al moviment de les consultes i que reculli el més fidelment possible els objectius, l'estructura organitzativa i el mètode de treball de la Coordinadora Nacional per a la Independència.
* Hem fet propostes i votat a favor del full de ruta a seguir a partir
d'ara: a) promoure la consulta en els llocs on encara no s'ha fet i recomanar que la facin el mateix dia que ho farà Barcelona, és a dir, el 10 d'abril de2011.
b) reactivar les plataformes locals que s'hagin dissol o que hagin deixat de funcionar.
c) participar activament com a Coordinadora Nacional en la impulsió i organització
de la Conferència nacional per l'Estat Propi, com a pas previ a la constitució de l'Assemblea Nacional Catalana.

A totes les persones i entitats que ens segueixen donant suport amb la seva participació i col•laboració en moments puntuals: entenem que és difícil mantenir el ritme que vam portar ara ha fet un any, però agraïm que segueixin treballant per la difusió i consciènciació social dels principis que defensem en elsdiferents àmbits quotidians.