19/2/13

EL COBRAMENT DE PENSIONS ASSEGURAT EN UNA CATALUNYA INDEPENDENT, I +

Les estructures productiva i demogràfica de Catalunya garanteixen la sostenibilitat de les prestacions, segons els experts
La recuperació del dèficit fiscal permetria incrementar les pensions en un percentatge raonable d'un 10%

Durant el període de negociació del repartiment de bens per motiu de la independència, la Generalitat trobaria que li donaria crèdit.