25/1/13

SOBIRANS EN EL MÓN, 2/3 DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Arbúcies celebra la DECLARACIÓ DE SOBIRANIA sota l'arbre de la Llibertat de la Plaça de la vila amb la lectura del manifest de l'ANC-AMI, el cant de els Segadors, la música dels NewSerafins i l'escalfor del rom cremat.

Declaració de sobirania i el dret de decidir del poble de Catalunya

D'acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament pel poble de Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l'exercici del dret de decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític col·lectiu, d'acord amb els principis següents:
-Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà.
-Legitimitat democràtica. El procés de l'exercici del dret de decidir serà escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d'opcions i el respecte per totes, a través de la deliberació i el diàleg en el si de la societat catalana, amb l'objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l'expressió majoritària de la voluntat popular, que serà el garant fonamental del dret de decidir.
-Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població i la societat civil catalana tinguin tota la informació i el coneixement precís per a l'exercici del dret de decidir i se'n promogui la participació en el procés.
-Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l'estat espanyol, les institucions europees i el conjunt de la comunitat internacional.
-Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat expressada moltes vegades per la societat catalana de mantenir Catalunya com un sol poble.
-Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el compromís amb l'estat del benestar, la solidaritat entre els pobles d'Europa i l'aposta pel progrés econòmic, social i cultural.
-Legalitat. S'utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l'enfortiment democràtic i l'exercici del dret de decidir.
-Paper principal del parlament. El parlament, com a institució que representa el poble de Catalunya, té un paper principal en aquest procés i, per tant, s'hauran d'acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi.
-Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer partícips actius en tot aquest procés el món local, i el màxim nombre de forces polítiques, agents econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els mecanismes que garanteixin aquest principi.

18/1/13

DECLARACIÓ DE SOBIRANIA: AL PARLAMENT I A LES PLACES

El dia 23 de gener TOTHOM a la Plaça de la Vila.

Els catalans hem de tornar a fer sentir el nostre clam al  món.

VILAWEB. Informe: què és i de què serveix una declaració de sobirania?

2/1/13

VULL UNA RESPOSTA!

L'ANC disposa d'un canal Youtube on podeu trobar tot un seguit de vídeos interessants: http://ves.cat/bUPR . En aquest canal hem penjat els darrers vídeos del programa "_VULL UNA RESPOSTA"_ (http://ves.cat/bUPH)  que s'emet setmanalment per ETV Llobregat i, per tot el país, mitjançant la Xarxa de Televisions Digitals Independents (XTDI):
Fins ara s'han emès els següents programes:
LES PENSIONS: http://ves.cat/bUPY.
LA UNIó EUROPEA: http://ves.cat/bUPX .
LA LLENGUA: http://ves.cat/bUP2 .
FEDERALISME?: http://ves.cat/bUP4 .
NACIONALITAT: http://ves.cat/bUP6. 
ESPORT CATALà I EL BARçA: http://ves.cat/bUP7.
VALORACIó ELECCIONS 25N: http://ves.cat/bUP9.
Us convidem a visionar-los