9/6/12

NORMALITZACIÓ FISCAL

El concepte NORMALITZACIÓ FISCAL sorgeix a partir del d'objecció fiscal, però és més precís en el context del que pretén la campanya: normalitzar el pagament d'impostos al govern català com pertoca a qualsevol nació. Per a analitzar aquesta possibilitat, cal veure grups diferents segons el punt de vista :

1) PARTICULARS

Com a normal no poden fer res. L’IVA el paguen a d’altres (botigues, serveis, professionals, empreses....). L’impost sobre el sou no el gestionen, i ve ja liquidat per l’empresa on treballen

2)EMPRESES, SOCIETATS

L’IVA efectivament el paguen pel seu compte a on creguin convenient.Les retencions a treballadors, aparentment poden triar i pagar a on vulguin. A la pràctica no és tant fàcil, doncs un treballador pot protestar si la seva retenció a consignen a Hisenda catalana, i a més, l’empresa que pagui a Agència catalana té el dilema de si paga a Catalunya una cosa que realment no és seva (és del treballador i d’Hisenda). Vol dir que se la juga per a fer una gestió que ni li va ni li ve. Les empreses no volen problemes, i no li reporta cap benefici.L’impost de societats si que el pot gestionar com vulgui. Son els seus impostos.

3)EMPRESES, PERSONA FÍSICA

Estaríem parlant de petites empreses com autònoms, botigues i petits tallerets. El sistema habitual és a mòduls i paguen una quota fixa, que tenen capacitat per a liquidar a on vulguinSi van per beneficis en lloc de mòduls, seria una situació similar a societats

4)EMPRESA PERSONA FÍSICA PROFESSIONAL

És una modalitat híbrida que afecta a metges, advocats, arquitectes, enginyers,... Liquiden IVA i el poden pagar a on vulguin. L’impost sobre treball funciona per retencions d’IRPF per part dels clients. Això vol dir que qui paga els impostos no és la persona que fa el treball i cobra per aquest concepte, sinó que el destinatari de la factura paga una part a qui ha fet el treball i un 15% directament a Hisenda. Qui serà el bonic que pagui a Hisenda Catalana un import que no és d’ell, i que se la juga per compte d’un altre ?

LIQUIDACIONS A RETORNAR

El secret rau en les liquidacions a retornarEstà estudiat de manera que habitualment els treballadors, professionals i moltes petites empreses no societats, acaben fent liquidacions negatives i se’ls ha de fer la devolució.

Qui farà la devolució ? Hisenda catalana no, perquè no és la seva competència. Hisenda espanyola no, perquè si no ha anat cobrant d’altres coses d’aquell usuari, com pot ser l’IVA, no li tornarà pas l’import de l’IRPF. O sigui que si algú té liquidació negativa d’IRPF i ha pagat l’IVA a Catalunya, no percebrà la devolució del IRPF

CONCLUSIÓ

Només pot ser viable per a societats. I les societats habitualment no tenen “cor” sinó “cartera”

Una S.A. difícilment pot fer-ho, doncs els gestor o administradors poden rebre un vot de càstig per part de la junta d’accionistes

Una S.L., S.C. , S.C.P. .... ho té més fàcil, doncs habitualment no funcionen per junta d’accionistes i son un grup de persones reduït que estan en contacte entre si i poden pautar un sistema. Malgrat el qual, com que pot representar un prejudici econòmic, a la pràctica es preveu poca predisposició

A nivell d’entitats com Associacions o Ajuntaments, pot resultar més fàcil, doncs actuen a manera de societats, però tenen el problema que habitualment reben subvencions. Si no actuen d’acord als cànnons establerts, es pot tallar la via de subvencions. La por motivarà una línia o una altre

A nivell de professionals, modulers i assalariats, difícilment pot prosperar, doncs els seus impostos no els paguen ells, sinó terceres persones que paguen directament a Hisenda per compte del perceptor. Aquí poca cosa es pot fer.

FINALMENT,

Però amv voluntat política, sí hi ha una sortida eficaç i possible. Que el govern crei les estrucures capaces de recaptar els impostos.

MÉS INFORMACIÓ A CATALUNYADIUPROU.CAT


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada