19/6/11

COORDINADORA NACIONAL DE LES CONSULTES PER LA INDEPENDÈNCIA (CNCI)

La CNCI continuarà funcionant mentre no s'hagi consolidat l'Assemblea Nacional Catalana, mentrestant ApI com a succesora de la TECA (Arbúcies Decideix)hi seguirà participant.

Ordre del dia del Consell Plenari CNCI del 2 de juliol a Barcelona
1. Formació de la mesa.
2. Aprovació de la mesa.
3. Aprovació de l’ordre del dia.
4. Aprovació de l’acta anterior.
5. Organització de l’acte commemoratiu dels 2 anys de la consulta.
5.1 Consell Plenari de la Coordinadora Nacional per la Consulta
sobre la Independència (CNCI).
5.2 Organització dels actes festiu de celebració.
6. Presentació de propostes per a l’adequació de les tasques de la CNCI a
la situació actual, un cop finalitzada la consulta, llevat d’algunes
excepcions.
* Poden presentar propostes totes aquelles consultes que ho considerin
convenient. Per tal que el debat sigui el més àgil possible, es demana
que les propostes siguin lliurades a
comunicacio@coordinadoranacional.cat abans del dia 25 de juny, a fi i
efecte de poder-les distribuir a tots els membres del plenari amb el
suficient temps perquè les puguin llegir i valorar amb els seus col·lectius.
7. Estratègies per a posar de manifest (visualitzar davant l’opinió pública)
que la CNCI segueix plenament activa.
8. Informe sobre la situació actual del procés cap a la constitució de l’ANC,
el proper mes de novembre, a càrrec dels membres de la Comissió
Permanent de la CNCI que també pertanyen al Secretariat provisional de
l’ANC.
9. Vist l’informe, i donat que el suport de la CNCI es va atorgar a la
Conferència Nacional per l’Estat Propi, valoració de si la CNCI ratifica
aquest suport fins el proper mes de novembre, en que es constituirà
l’ANC i, per tant, es tancarà un nou cicle i, en cas que l’opció sigui
afirmativa, en quins termes es ratifica aquest suport.
10. Precs i preguntes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada